0
1


       
   ġ : HOME > Counter 

53132A
  ǸŰ       
  𵨸 53132A
   HP/Agilent
 

High-Performance Universal Counter

* Freq. Range : DC ~ 225MHz 100MHz ~ 3GHz(CH C)
* Resolution : 12digits
* Sensitivity : 100MHz, 20mV rms /200MHz, 30mV rms 225MHz
* 40mVrms : 2.7GHz, -27dBm : 3GHz, -21dBm
* Op010 : Highnstability Timebase
* Op030 : Channel(3GHz), GP-IB
* Op001 : Medium-Stability TimebaseƮ : ̸ƽ | ȣ : ̸ƽ | ǥ : Ǻ | ȭ : 02-2625-2116 | FAX : 02-2625-2117
ڵϹȣ : 113-27-66945 | ǸŽŰ : ȣ | å : Ǻ
ּ : ( 152-721 ) (08217) α η5315 (ε,߾ 2302ȣ)
Copyright ̸ƽ All Rights Reserved Any questions to himax@hanafos.com